Ние сме винаги отворени към отлично квалифицирани и интелигентни юристи, които имат желание да се присъединят към нашето дружество.

Ние се интересуваме от юристи, които

  • са завършили висшето си образование с отличие
  • имат магистърска степен по право (LL.M.) от чуждестранен университет,
  • отлично владеят писмено и говоримо английски език;
  • са почтени, лоялни, притежават необходимите качества за работа в екип и имат желание да се справят със задачи, които са предизвикателство.

Ние предлагаме също така и възможност за участие в лятна стажантстка програма за студенти, които не са завършили курса си на обучение, но са нетърпеливи да придобият опит в юридическата професия.

Ако имате желание да се включите в нашия екип или за летния стаж, моля изпратете на s.steeva@tomov.com

  • автобиография, включваща средния семестриален успех, както и резултатите от семестриалните изпити,
  • сертификат за владеенето на езика и
  • съответния професионален опит в областта на правото, включително кратко описание на изпълняваните задачи.

Молим да имате предвид, че ще се свържем само с одобрените кандидати.