Ние предоставяме правни услуги на български и чуждестранни клиенти в следните области:

Ние се фокусираме върху областите, в които имаме дългогодишен опит и специализирани познания и които благодарение на взаимодействието си допринасят за по-добро качество на нашата цялостна практика.

От една страна, нашият опит в арбитражните и съдебните дела ни помага да идентифицираме потенциалните проблеми и в резултат на това да преговаряме и изготвяме договорни документи по начин, който минимизира рисковете за нашите клиенти. От друга страна, нашият опит в сключването на сделки ни помага да разберем сложните бизнес елементи, които са предмет на арбитражните и съдебните дела, и в резултат на това да изготвим оптимална процесуална стратегия. В същото време задълбоченото познаване на търговските аспекти на правото на Европейския съюз и международното публично право ни помагат в значителна степен да работим ефективно по международни сделки, инвестиции и разрешаване на спорове.

За повече информация моля изберете съответния линк по-горе.

Лице за контакт с цел наемане услугите на нашето дружество:
Лазар Томов
Ел. поща: l.tomov@tomov.com
Тел: + 359 888 21 61 35