Томов & Томов е българско бутиково адвокатско дружество специализирано в следните сфери:

  • процесуално представителство в международни арбитражни и съдебни дела;
  • международно публично право и право на Европейския Съюз;
  • сложни търговски, дружествени и финансови сделки.

Бутиковият профил на Томов & Томов отразява нашата философия основана на стремеж към професионално съвършенство, значително участие на съдружниците (високо съотношение на съдружници към младши юристи) и ефективно и ефикасно управление на работата.

През последните две десетилетия ние сме участвали в почти всички значими международни арбитражни дела свързани с България и в някои от най-сложните и значителни по стойност международни сделки в страната.

Прочетете още