Силвия Стеева

Силвия Стеева

За контакти:
Ел. поща: s.steeva@tomov.com
Тел: + 359 885 16 08 64
Изтеглете vCard

Практика

Силвия Стеева практикува в сферите на процесуалното представителство в арбитражни и съдебни дела, на сложните търговски, дружествени и финансови сделки, както и на правото на Европейския съюз.

Като адвокат в арбитражни дела, тя представлява държави и частни клиенти в национални и международни арбитражни спорове и има опит с арбитражни производства по правилата на Международен Център за Разрешаване на Инвестиционни Спорове (МЦРИС), Международна Търговска Палата (МТП), Комисия на ООН по международно търговско право (УНЦИТРАЛ) и Българска Търговско-промишлена Палата (БТПП).

Силвия Стеева е представлявала клиенти в следните значими дела:

 • Плама Консорциум“ Лимитид срещу България (дело на МЦРИС ARB/03/24);
 • „Новера“ АД и други срещу България (дело на МЦРИС No. ARB/12/16);
 • „ЕВН“ АГ срещу България (дело на МЦРИС No. ARB/13/17);
 • „СТ-АД“ ГмбХ срещу България (дело на Постоянния Арбитражен Съд2011-06);
 • „Енерго-Про“ а.с. срещу България (дело на МЦРИС ARB/15/19);
 • Държавен Фонд за Общи Резерви на Султаната на Оман срещу България (дело на МЦРИС ARB/15/43);
 • „ЧЕЗ“ а.с. срещу България (дело на МЦРИС ARB/16/24);
 • „ЕйСиЕф Ринюуабъл Енерджи“ Лимитид срещу България (дело на МЦРИС ARB/18/1);
 • Моти Рамот и Рами Леви срещу България (дело на МЦРИС ARB/18/47);
 • представителство на държава в инвестиционен спор по правилата на УНЦИТРАЛ, свързан с летище;
 • представителство в търговски арбитраж пред МПП, свързан с допълнително плащане по договор за покупка и продажба на акции;
 • представителство в арбитраж пред МТП, свързан с предполагаемо нарушаване на договор за продажба на индустриално оборудване;
 • представителство в търговски арбитраж по правилата на УНЦИТРАЛ, свързан с договор за покупка на енергия.

В допълнение на нейната работа в областта на разрешаване на правни спорове, Силвия Стеева представлява клиенти в международни транзакции с висока стойност. Нейният опит в тази сфера включва съветване на България при две емитирания на международни облигации и при проект свързан с международен нефтопровод.

Отличия

Силвия Стеева е получавала признания от международни справочници за юридическата професия като Legal 500. Legal 500 описва Силвия Стеева:

 • през 2016 г. като „усърдна и с око за детайла“;
 • през 2020 г. като „име, което заслужава внимание“.
 • през 2021 г. като „ключов член на екипа“, който „предоставя ценна подкрепа“;
 • през 2022 г. като адвокат “с познания” и “око за детайла”.

Образование

Тя е завършила право с отличие в Юридическия факултет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски”. Освен това, тя е получила магистърска степен (LL.M.) по международно бизнес право във Факултета по правни науки на Централноевропейския университет, Будапеща, Унгария, и диплома по английско право и право на Европейския съюз от Борда за продължаваща квалификация на Университета Кеймбридж, Великобритания.

Членства

Силвия Стеева е адвокат в Софийската адвокатска колегия.

Езици

Силвия Стеева говори български (майчин), английски (свободно) и френски (свободно) език.