„Томов & Томов“ е българско бутиково адвокатско дружество, което предоставя услуги на български и чужди клиенти в сферите на процесуалното представителство в арбитражни и съдебни дела, на сложните търговски, дружествени и финансови сделки, както и на правото на Европейския съюз и международното публично право.

Бутиковият характер на „Томов & Томов“ отразява нашите професионални ценности и философия.

Ние не се стремим да бъдем най-голямото адвокатско дружество на българския пазар. Ние се стремим да бъдем най-доброто дружество с оглед на услугите, които предоставяме на нашите клиенти.

Ние вярваме, че  високото качество на услугите, личното внимание, както и ефективната и ефикасната организация на работата, водещи до конкурентна структура на възнагражденията, представляват най-добрата услуга за нашите клиенти.

По-долу ние обясняваме как нашият бутиков подход  ни помага да осъществим на практика нашите ценности и философия.

Стремеж към висококачествени правни услуги

В съвременния правен свят, характеризиращ се с постоянно увеличаваща се правна сложност, специализацията е пътят към най-доброто качество на нашата работа, както и гаранция за това.  Без да пренебрегваме неспециализираната правна работа,  ние сме съсредоточени върху ограничен кръг от области, в които се чувстваме най-силни.  Нашият  бутиков подход ни позволява да бъдем фокусирани, да сме в течение на правните новости и по този начин да осъществим целеното от нас професионално съвършенство.  В съответствие с тази цел юристите от нашето дружество имат високоспециализирани познания, международно образование и опит, говорят свободно чужди езици и се стремят винаги да подобрят професионалните си умения.

Лично отношение към нашите клиенти 

Ние вярваме, че въпреки различните бизнес форми на организация на правните услуги, клиентът наема определен юрист, а не адвокатско дружество. Когато клиент се обърне към нашето дружество, ние се опитваме да определим неговите конкретни цели и очаквания и да му осигурим екип, който най-добре да отговаря на нуждите му. Ние никога не поемаме задачи, без да сме напълно уверени, че притежаваме необходимите умения и ресурси. Когато обаче приемем задачата, бутиковият ни подход гарантира на нашия клиент, че цялата работа ще бъде извършена от избрания опитен екип, а не от младши юристи. При нас съотношението съдружник-младши юрист е значително по-ниско отколкото това в други български адвокатски дружества.

Ефективна и ефикасна организация на работата ни

Нашият бутиков подход  дава възможност на съдружниците да се съсредоточат върху правната работа, а не върху  административни функции, като по пози начин се намаляват административните разходи. В резултат на това ние сме способни да поддържаме ефективна и ефикасна организация на работата, която води до прозрачна, предсказуема и конкурентна структура на възнагражденията. Също така това ни дава възможност да предлагаме алтернативни форми за възнагражденията, които отговарят на конкретните нужди на нашите клиенти, както и дългосрочни професионални отношения.

Докато бутиковият ни подход увеличава качеството и ценовата ефективност на нашата работа, той ни най-малко не ни възпрепятства да поемаме големи и сложни задачи. Ние имаме чудесни отношения с юристи от други адвокатски дружества и представители на академичните среди. Ако е необходимо, на основата на тези връзки можем да съберем екип, който включва не само нашите юристи, но и други изтъкнати юристи, които със специфичните си умения могат да допринесат за успешното приключване на конкретната задача. По този начин клиентът ще може да се възползва от опита на най-подходящите юристи.